EgnsINVEST 

Frivilligt betinget overtagelsestilbudTillæg 1 til Frivilligt betinget overtagelsestilbud

“Den 28. November 2019 kl. 16.00 udløb den forlængede Tilbudsperiode. Ved udløbet af Tilbudsperioden er der indløbet acceptskrivelser fra Aktionærer repræsenterende 823 Aktier svarende til 0,035 % af samtlige aktier i EgnsINVEST Tyskland.  Da Tilbudsgiver ikke har modtaget gyldige accepter fra Aktionærer vedrørende Aktier, der repræsenterer i alt mindst halvdelen af aktiekapitalen, jf. Tilbudsdokumentets punkt 3.7 og punkt 4.8, bortfalder tilbuddet i sin helhed.”